Search
Close this search box.

Logotip Politècnic Llevant

El logotip del Politècnic Llevant és el resultat d’una activitat d’aprenentatge-servei realitzada pels alumnes de 2n del Grau Superior de Màrqueting i Publicitat.

Pedro Martínez Sancho
Alumne autor del logotip del Politècnic Llevant

L’objectiu era que els alumnes posassin en pràctica els seus coneixements al mòdul de Disseny i Elaboració de Materials de Comunicació per crear una identitat corporativa que representàs els valors del CIFP Politècnic Llevant a partir d’un briefing proporcionat per la direcció del centre.

Què representa: 

Simbolitza l’evolució de la Formació Professional des de la Formació Bàsica fins arribar als estudis superiors. 

L’imagotip

La imatge escollida sorgeix de la representació gràfica de la meitat del cervell, amb una adaptació gràfica de línies corbes que resalten la idea de continuïtat, encara que el camí no sigui recte. 

Els tres cercles simbolitzen les distintes etapes formatives que ofereix la Formació Professional (Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior), així com el creixement dels estudiants en el seu camí d’aprenentatge.

Les formes:

Les formes circulars i ovalades ofereixen un missatge positiu que suggereix comunitat, compromís, estabilitat i resistència.

Una de les primeres versions de la proposta que acabaria essent escollida
Evolució del disseny que evita la literalitat i dona una passa cap l’abstracció
Versió posterior però bastant propera al disseny definitiu
Versió definitiva
Desplaça cap amunt