Search
Close this search box.

Certificats de professionalitat (SOIB)

Al Politècnic Llevant es porta a terme la formació gratuïta de certificats de professionalitat subvencionada pel SOIB i que va adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Certificats de professionalitat que s’imparteixen durant el curs 2023-2024 al CIFP Politècnic Llevant:

PROCÉS DE MATRICULACIÓ ACTIU
A la web del SOIB: https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions14 indicant POLITÈCNIC LLEVANT al cercador o escrivint un email a pbenayas@politecnicllevant.cat

ELEM0311 - Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial. Nivell 2
Família professional: Electricitat i Electrònica

TMVL0109 - Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles. Nivell 1
Família professional: Transport i Manteniment de Vehicles

COMT0211 - Activitats auxiliars de comerç. Nivell 1
Família professional: Comerç i Màrqueting

MAMR0308 - Mecanitzat de fusta i derivats. Nivell 2
Família professional: Fusta, Moble i Suro

Què són els certificats de professionalitat?

El certificat de professionalitat és l’eina d’acreditació oficial d’una qualificació. és a dir, és un document que expedeix l’administració laboral i que acredita, de forma oficial, un treballador en una qualificació professional.

Cada certificat de professionalitat està configurat per a una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat. A més tots els certificats de professionalitat tenen un mòdul de pràctiques professionals no laborals que es desenvolupa en un centre de treball.

El certificat de professionalitat té menys unitats de competència i una durada inferior a la del títol de formació professional. Tenir un certificat de professionalitat suposa poder acreditar de forma oficial i en l’ambit estatal unes competències que facilitaran la inserció laboral del treballador.

Avantatges de disposar d’un certificat de professionalitat:

 • Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, independentment de com les hagin adquirides.
 • Serveixen per demostrar que les persones treballadores, en el moment d’optar a un lloc de treball, tenen la qualificació determinada que s’exigeix.
 • Permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, i s’evita sobre manera l’abandonament de les accions formatives iniciades.
 • Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat.
 • Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu.
 • Permeten la convalidació parcial amb els estudis de formació professional del sistema educatiu.

Quins són els requisits d’accés a un certificat de professionalitat?

Requisits d’accés a un certificat de Nivell 1:

 • No hi ha requisits d’accés i per tant no hi ha titulació mínima per aportar

Requisits d’accés a un certificat de Nivell 2:

Cumplir un dels següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)
 • Tenir un certificat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries. Es fan proves mensualment.

Què són les proves de competències clau?

Superant les proves de competències clau pots demostrar que tens els coneixements necessaris per a cursar amb aprofitament els continguts de qualsevol dels certificats de professionalitat de nivell 2 o nivell 3, encara que no tinguis la titulació requerida. En aquestes proves es valoren els teus coneixements en les àrees següents:

 • Comunicació en llengua catalana
 • Comunicació en llengua castellana
 • Competència matemàtica
 • Comunicació en llengua estrangera

Quan i on es realitzen les proves?

Aquestes proves es fan a alguns CEPA (Centres d’Educació per Persones Adultes) amb periodicitat mensual.

El centre més proper a Manacor és el següent:

CEPA Mancomunitat del PlaVilafranca de Bonany (Mallorca)971832144C/ de s’Escorxador, s/n

Certificats de professionalitats que s’han impartit a l’IES Manacor

Desplaça cap amunt