Search
Close this search box.
Aula ATECA  

L’aula tecnològica del CIFP Politècnic Llevant és el resultat de l’aplicació del projecte d’aules AtecA (Aules de Tecnologia Aplicada) com a element fonamental del Pla de Modernització de la Formació Professional a Espanya impulsat pel Ministeri d’Educació.

La creació d’Aules de tecnologia aplicada a Formació Professional és una de les actuacions de caràcter estratègic per a la modernització del sistema de FP a Espanya.

Amb la incorporació de la digitalització, la innovació i l’emprenedoria, se’ls assigna un conjunt de recursos que es distribueixen en el marc de cooperació territorial per a la formació, el creixement econòmic i social i l’ocupabilitat.

L’aula Ateca del CIFP Politècnic Llevant serà un espai destinat a l’alumnat de Formació Professional, on es posaran en pràctica les accions encaminades al desenvolupament de les xarxes d’aules, desenvolupament de l’aprenentatge actiu i col·laboratiu, desenvolupament de l’aprenentatge entre equips intercentre, desenvolupament dels reptes compartits, desenvolupament dels repositoris d’informació, desenvolupament de la sostenibilitat a l’aula, desenvolupament dels sistemes de reunió amb la MR (realitat mixta) o VR (realitat virtual), i el desenvolupament de la connectivitat entre equips.

L’aula ATECA del CIFP Politècnic Llevant pretén oferir a alumnes i professorat l’aprenentatge i desenvolupament de projectes en les següents línies de treball:
Realitat Virtual i Augmentada, amb l’ús de dispositius de realitat virtual, augmentada i mixta els alumnes podran fer ús de simuladors d’activitats professionals.

El curs 22/23 s’implanta a l’IES Manacor el nou Curs d’Especialització en Videojocs i Realitat Virtual, que farà ús de l’aula ATECA i dels seus dispositius de RV i RA, amb l’objectiu de generar videojocs educatius i aplicacions de RV i RA.

 • Impressió 3D, amb l’ús de diferents impressores 3D per a dur a terme el prototipat i fabricació d’objectes 3D per part d’alumnes de diferents cicles formatius (Informàtica, Electricitat, Automoció).
 • Escanejat 3D, amb l’ús d’un escàner 3D d’alta precisió per dur a terme la representació digital i la posterior fabricació de rèpliques de peces, engranatges i/o similars.
 • Robòtica Industrial, amb l’ús d’un braç robòtic col·laboratiu UR3 e-series i diferents simuladors d’experiències robòtiques (roboDK, UR Simulator). Els alumnes podran programar el braç robòtic per dur a terme tasques d’un àmbit industrial.
 • Tall làser de gran format, amb l’ús d’una talladora làser de CO2 de gran format es podran dur a terme la fabricació de peces, engranatges a partir del tall de materials com fusta, metall, ceràmica i altres.
 • Impressió de gran format, amb l’ús d’un plotter de gran format els alumnes i professors podran dur a terme la impressió de cartells, plànols i altres productes gràfics de grans dimensions.

Objectius assolits:

 • Dotar al centre d’una aula tecnològica de referència per dur a terme projectes interdisciplinaris i transversals.
 • Adequar l’espai escollit del centre educatiu (aula D010) pel que fa a acabats de les parets, instal·lacions elèctriques, cablejat de xarxa i accés a xarxa sense fils, il·luminació, seguretat i mitjans de projecció.
 • Dotar a l’aula de mobiliari adient (bancs de feina, armaris de seguretat) per a treballar projectes tecnològics.
 • Equipar l’aula amb equipament tecnològic d’alta qualitat, seguretat, fàcil manteniment i configuració perquè alumnes i professors no experts en puguin fer ús amb totes les garanties de seguretat i èxit.
 • Donar formació oficial al coordinador de l’aula ATECA en l’ús, manteniment i reparació de l’equipament tecnològic de l’aula.Donar a conèixer l’aula ATECA a tota la comunitat educativa a través de reunions, demostracions i notícies a la web del centre educatiu i a les xarxes socials.

L’accés i ús de l’aula ATECA i del seu equipament tecnològic per part del professorat i de l’alumnat del CIFP Politècnic llevant permetrà:

 • Conèixer i fer ús de diferent equipament tecnològic professional que els alumnes es podran trobar al seu futur centre de treball.
 • Dur a terme projectes pràctics que permetin als alumnes assolir els coneixements teòrics impartits a l’aula de referència per part del professorat.
 • Dur a terme diferents explicacions, demostracions i/o simulacions de procesos complexes mitjançant la realitat virtual i augmentada en un entorn simulat i segur.
Plan Erasmus+. Curs 2021-2027

Informació damunt objectius, activitats propostes, resultats, difussió...

Declaració Política d'Erasmus
Desplaça cap amunt