Search
Close this search box.

Instal·lació de plaques solars al Politècnic Llevant

Els alumnes i professorat dels cicles d’electricitat estem compromesos amb l’eficiència energètica i amb reduir al màxim el consum energètic del centre.

En aquesta ocasió, els alumnes de 2n de GS de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats han instal·lat un total de 6 plaques solars connectades a xarxa. L’objectiu és injectar l’energia generada.

S’ha de mencionar que les plaques solars, l’inversor, cablejat i tot el material necessari s’ha cedit pel departament d’electricitat a les instal·lacions del centre.

L’objectiu principal de la instal·lació a més d’aconseguir un estalvi energètic era realitzar un muntatge real amb alumnes d’una instal·lació solar fotovoltaica, amb tot el que implica: utilitzar les proteccions corresponents, materials, manipulació de plaques i treballs en altura així com treballar amb tensions elevades (uns 500V dc)

Fent càlculs, l’energia generada durant les hores de Sol és equivalent (aproximadament) a la il·luminació del hall, consergeria, passadís de direcció i passadís de sala de professors, que com que és una zona comunitària i és fosca es manté la il·luminació encesa durant el dia.

Volem agrair al director, Miquel Amengual per donar-nos la confiança i poder utilitzar les instal·lacions del centre i sobretot als alumnes de ELE31C/D per implicar-se d’aquesta manera en el muntatge i fer que els professors gaudim de treballar amb ells.

Desplaça cap amunt