Search
Close this search box.

Ireland Summer 2024

En el BOIB núm. 45, de 4 d’abril de 2024, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de març de 2024 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició dels Plans de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l’estiu 2024.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 5 al 19 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Desplaça cap amunt