Search
Close this search box.

Història

Centre que neix de les necessitats de les empreses, i es transforma
en una necessitat per a elles

La història del centre sempre ha estat vinculada al creixement econòmic i social de Manacor.

L’any 1968, es creà Na Camel·la, un centre comarcal per a la formació de professionals de la indústria de la fusta, de l’electricitat i de la mecànica que es convertí en un referent a nivell comarcal apropant la formació a persones amb talent i oferint un futur laborable millor i de més qualitat pels alumnes i per les empreses de la comarca.

Al 2011, Na Camel·la es transformà amb l’IES Manacor, integrant la formació obligatòria d’ESO i la postobligatòria de Batxillerat, al seu itinerari de centre. Amplià així l’oferta acadèmica i donà cabuda a més d’un miler d’alumnes.

Després de més de 10 anys de caminar junts i, en mires cap una educació més especialitzada i personalitzada, neix a la promoció 2023-2024 el centre integrat de formació professional Politècnic Llevant com un espai destinat al desenvolupament del coneixement tècnic i pràctic de distintes àrees específiques per tal de proporcionar oportunitats de feina adaptades a les tendències del mercat laboral.

La importància del recorregut, en l’evolució del cifp Politècnic Llevant, és molt rellevant, ja que és un centre que neix de les necessitats de les empreses, i es transforma en una necessitat per a elles, ja que el camí de l’èxit empresarial és el camí del coneixement.

En tot el procés, la seva raó de ser sempre ha estat el de sumar, tant esforços, com a coneixements, experiències, … i amb aquesta nova etapa es beneficia d’unes arrels consolidades, amb uns lligams sòlids amb els professionals de l’IES Manacor, amb les institucions, amb el sector empresarial i amb un futur engrescador ple de reptes i oportunitats que canviaran el nostre entorn.

Desplaça cap amunt