Search
Close this search box.

FB Manteniment de Vehicles

2 Cursos

1750h

Lectives

240h

en Empreses

Matí

Dilluns-Divendres

Què és la Formació Professional Bàsica

La Formació Professional Bàsica són estudis de dos cursos acadèmics de durada (2000 hores) destinats a persones que no han acabat l’ESO i volen continuar els seus estudis cap a la formació professional. Aquests estudis substitueixen els que abans s’anomenaven Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

Les caracterísques pedagògiques s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat. Es fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Els estudis de Formació Professional Bàsica garanteixen l’adquisició de les competències bàsiques de l’aprenentatge permanent, a través dels estudis de Llengua Castellana, Anglès, Ciències Socials, Llengua Catalana, Matemàtiques, Ciències i l’aprenentatge en un camp professional concret.

La superació d’un Cicle de Formació Bàsica permet l’obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent, com també d’una qualificació de Nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

El títol de Tècnic Professional Bàsic permet l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà així com també l’obtenció del graduat en ESO si es realitza la prova final o revàlida de la ESO.

Un cicle formatiu de grau mitjà.

Aquest títol tendrà preferència per l’admissió a tots els títols de grau mitjà de la família professional d’Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instalació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítimo-Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta i Moble i Edificació i Obra Civil.

Pla d'Estudis (nou)

Primer Curs

TMV11A
 • Mecanització i Soldadura (6h)
 • Amovibles (7h)
 • Preparació de Superficies (4h)
 • Itinerari personal per a l'ocupabilitat (2h)
 • Comunicació i Ciències Socials I (5h)
 • Ciències Aplicades I (5h)
 • Tutoria (1h)

Segon Curs

TMV11B
 • Electricitat del Vehicle (6h)
 • Mecànica del Vehicle (10h)
 • Projecte intermodular d’aprenentatge col·laboratiu (2h)
 • Comunicació i Ciències Socials II (6h)
 • Ciències Aplicades II (5h)
 • Tutoria (1h)

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Normativa

Enllaç a la pàgina de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

Pla d'Estudis (antic)

Primer Curs

TMV11A
 • Mecanització i Soldadura (6h)
 • Amovibles (7h)
 • Preparació de Superficies (5h)
 • Ciències Aplicades I (5h)
 • Comunicació i Societat I (6h)
 • Tutoria (1h)

Segon Curs

TMV11B
 • Electricitat del Vehicle (5h)
 • Mecànica del Vehicle (10h)
 • Ciències Aplicades II (6h)
 • Comunicació i Societat II (7h)
 • Tutoria (2h)
 • Formació en Centres de Treball

  (240h/Tercer Trimestre)

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt