Search
Close this search box.

CE Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual

1 Curs

600h

Lectives

Tarda

Dilluns-Divendres
(17:00h-21:00h)

Objectius

Els alumnes del Curs d’Especialització de Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual seran capaços de:

 • Determinar les necessitats actuals de la indústria del videojoc tenint compte la seva història i evolució.
 • Identificar el públic objectiu dels videojocs segons les categories dels mateixos.
 • Generar la documentació de disseny d’un videojoc (Game Design Document).
 • Establir les etapes del procés de creació d’un videojoc, des del seu definició fins a la publicació i difusió.
 • Determinar les funcionalitats dels motors de videojocs.
 • Desenvolupar els fonaments de programació avançada orientada a videojocs.
 • Identificar els elements fonamentals del sistema de física necessaris per a l’acció d’un videojoc.
 • Definir la interfície de l’usuari de videojocs.
 • Determinar els aspectes artístics del videojoc mitjançant el desenvolupament de il·lustracions d’art conceptual
 • Determinar les funcionalitats de les eines de disseny gràfic.
 • Configurar el disseny gràfic i els aspectes artístics dels videojocs a 2D.
 • Configurar el disseny gràfic i els aspectes artístics dels videojocs a 3D.
 • Detectar millores en l’optimització de la càrrega i la jugabilitat dels nivells.
 • Desenvolupar videojocs multijugador en xarxa. ñ) Aplicar conceptes d’intel·ligència artificial als videojocs.
 • Desenvolupar aplicacions de realitat virtual i augmentada.
 • Desenvolupar videojocs per a l’aprenentatge (serious games) amb realitat virtual.
 • Publicar els videojocs a les plataformes disponibles per als diferents dispositius.
 • Desenvolupar tècniques de màrqueting per a la difusió del producte final.
 • Organitzar i coordinar els equips de treball que participen en la creació dels videojocs.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents a l’aprenentatge al llarg de la vida.
 • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora al treball personal i al dels membres de l’equip.
 • Generar entorns segurs en el desenvolupament de la feina i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb el que estableix la normativa i els objectius de la empresa.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a totes les persones”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

Pla d'Estudis

Móduls

IFC43
 • Programació i Motors de Videojocs (5h)
 • Disseny gràfic 2D i 3D (3h)
 • Programació en Xarxa i Intel·ligència Artificial (3h)
 • Realitat Virtual i Realitat Augmentada (6h)
 • Gestió, Publicació i Producció (3h)

Real Decret (261/2021)

Curriculum Curs Especialització Desenvolupament Videojocs i Realitat Virtual

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt