Search
Close this search box.

CFGS Sistemes Electrotècnics i Automàtics (Intensiva)

2 Cursos

2000h

Lectives

16 mesos

en Empreses (5h/dia)

Matí

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar projectes i en gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT). També consisteix en supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comuns de telecomunicacions

 

Consulta a cada universitat i grau que vulguis cursar els reconeixements de crèdits entre el títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Pla d'Estudis (nou)

Primer Curs

ELE31A/C
 • Documentació Tècnica en Instal·lacions Elèctriques
 • Sistemes i Circuits Elèctrics
 • Desenvolupament de Xarxes Elèctriques i Centres de Transformació
 • Configuració d’Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques
 • Configuració d’Instal·lacions Elèctriques
 • Gestió del Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques
 • Digitalització aplicada als sectors productius
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat I
Mòduls a impartir en anglès.

Segon Curs

ELE31B/D
 • Processos en Instal·lacions d’Infraestructures Comunes en Telecomunicacions
 • Tècniques i Processos en Instal·lacions Elèctriques
 • Tècniques i Processos en Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques
 • Projecte intermodular
 • Anglès professional
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu
 • Anglès professional
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat II
 • Mòdul optatiu

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Pla d'Estudis (antic)

Primer Curs

ELE31A/C
 • Documentació Tècnica en Instal·lacions Elèctriques
 • Sistemes i Circuits Elèctrics
 • Desenvolupament de Xarxes Elèctriques i Centres de Transformació
 • Configuració d’Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques
 • Configuració d’Instal·lacions Elèctriques
 • Gestió del Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques
 • Formació i Orientació Laboral (3h)
Part del currículum d’aquest mòdul s’impartirà en anglès.

Segon Curs

ELE31B/D
 • Processos en Instal·lacions d’Infraestructures Comunes en Telecomunicacions (3h)
 • Tècniques i Processos en Instal·lacions Elèctriques (4h)
 • Tècniques i Processos en Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques (5h)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (3h)
 • Formació en Centres de Treball

  16 mesos (25h/setmanals)

A partir de l’1 de març, si l’equip educatiu ho considera oportú en funció de les competències adquirides, l’alumne gaudirà d’un contracte de treball de 25h/setmanals durant 16 mesos en una empresa del sector.

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt