Search
Close this search box.

CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials

2 Cursos

1600h

Lectives

400h

en Empreses

Horabaixa

Dilluns-Divendres

Objectius

El perfil d’un alumne del Grau Superior d’Espais Comercials inclou:

 

 • Persones amb interès per el món del màrqueting i el comerç, amb molta curiositat sobre el el món que els envolta i el comportament de la gent.
 • Persones entusiastes, empàtiques i assertives, i sobretot amb moltes ganes d’aprendre coses noves de forma continuada.
Consulta a cada universitat i grau que vulguis cursar els reconeixements de crèdits entre el títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Pla d'Estudis (nou)

Primer Curs

COM33A
 • Gestió Econòmica i Financera (5h)
 • Polítiques de Màrqueting (6h)
 • Màrqueting Digital (5+2h)
 • Investigació Comercial (4h)
 • Anglès professional (4h)
 • Digitalització aplicada als sectors productius (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat I (3h)
Mòduls a impartir en anglès.

Segon Curs

COM33B
 • Logística d’Emmagatzematge (4h)
 • Logística d’Aprovisionament (4h)
 • Aparadorisme i Disseny d’Espais Comercials (3h)
 • Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda (3h)
 • Organització d’Equips de Vendes (4h)
 • Tècniques de Venda i Negociació (5+1h)
 • Projecte intermodular (1h)
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat II (2h)
 • Mòdul optatiu (2h)

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Pla d'Estudis (antic)

Primer Curs

COM33A
 • Polítiques de Màrqueting (6h)
 • Màrqueting Digital (8h)
 • Investigació Comercial (4h)
 • Gestió Econòmica i Financera (5h)
 • Anglès (4h)
 • Formació i Orientació Laboral (3h)
Part del currículum d’aquest mòdul s’impartirà en anglès.

Segon Curs

COM33B
 • Aparadorisme i Disseny d’Espais Comercials (4h)
 • Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda (4h)
 • Organització d’Equips de Vendes (4h)
 • Tècniques de Venda i Negociació (7h)
 • Logística d’Emmagatzematge (6h)
 • Logística d’Aprovisionament (5h)
 • Projecte de Gestió de Vendes i Espais Comercials (40h durant el període de FCT)
 • Formació en Centres de Treball

  (400h/Tercer Trimestre)

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt