Search
Close this search box.

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

2 Cursos

1600h

Lectives

400h

en Empreses

Matí

Dilluns-Divendres

Objectius

Els alumnes de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web seran capaços de desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

 

Consulta a cada universitat i grau que vulguis cursar els reconeixements de crèdits entre el títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Pla d'Estudis

Primer Curs

IFC33A
 • Bases de Dades (8h)
 • Entorns de Desenvolupament (3h)
 • Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació (4h)
 • Programació (7h)
 • Sistemes informàtics (5h)
 • Formació i Orientació Laboral (3h)
Part del currículum d’aquest mòdul s’impartirà en anglès.

Segon Curs

IFC33B
 • Desenvolupament web en entorns de client (6h)
 • Desenvolupament web en entorns de servidor (8h)
 • Desplegament d’aplicacions web (5h)
 • Disseny d’interfícies web (8h)
 • Empresa i Inciativa Emprenedora (3h)
 • Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics (40h durant el període de FCT)
 • Formació en Centres de Treball

  (400h/Tercer Trimestre)

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt