Search
Close this search box.

CFGS Automoció

2 Cursos

1600h

Lectives

400h

en Empreses

Matí

Dilluns-Divendres

Objectius

Els alumnes de Grau Superior d’Automoció seran capaços de realitzar el diagnòstic d’avaries d’un vehicle, gestionar l’àrea de reparacions de carrosseria així com l’àrea de recanvis, planificar processos de manteniment tant d’una flota com d’un taller. Serà la seva competència realitzar taxacions i pressupostos tant en l’àrea d’electromecànica com en la de carrosseries, realitzant anticipadament un pre-diagnòstic d’avaries del vehicle per a elaborar l’ordre de treball corresponent.

Consulta a cada universitat i grau que vulguis cursar els reconeixements de crèdits entre el títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Pla d'Estudis (nou)

Primer Curs

TMV31A
 • Sistemes Elèctrics i de Seguretat i Comfortabilitat (7+2h)
 • Motors Tèrmics i els seus Sistemes Auxiliars (7h)
 • Elements Amovibles i Fixes no Estructurals (6h)
 • Estructures del Vehicle (4h)
 • Digitalització aplicada als sectors productius (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat I (2h)
Mòduls a impartir en anglès.

Segon Curs

TMV31B
 • Sistemes de Transmissió de Forces i Trens de Rodatge (8h)
 • Tractament i Recobriment de Superfícies (8h)
 • Gestió i Logística del Manteniment de Vehicles (3+1h)
 • Tècniques de Comunicació i Relacions (1h)
 • Projecte intermodular (1h)
 • Anglès professional (3h)
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat II (2h)
 • Mòdul optatiu (2h)

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Pla d'Estudis (antic)

Primer Curs

TMV31A
 • Sistemes Elèctrics i de Seguretat i Comfortabilitat (10h)
 • Motors Tèrmics i els seus Sistemes Auxiliars (7h)
 • Estructures del Vehicle (4h)
 • Elements Amovibles i Fixes no Estructurals (8h)
 • Formació i Orientació Laboral (3h)
Part del currículum d’aquest mòdul s’impartirà en anglès.

Segon Curs

TMV31B
 • Tractament i Recobriment de Superfícies (9h)
 • Sistemes de Transmissió de Forces i Trens de Rodatge (9h)
 • Gestió i Logística del Manteniment de Vehicles (7h)
 • Empresa i Iniciativa Emprenadora (3h)
 • Tècniques de Comunicació i Relacions (2h)
 • Projecte en Automoció (40h durant el període de FCT)
 • Formació en Centres de Treball

  (400h/Tercer Trimestre)

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt