Search
Close this search box.

CFGS Assistència a la Direcció

2 Cursos

1600h

Lectives

400h

en Empreses

Tarda

Dilluns-Divendres

Objectius

Aquest cicle formatiu d’assistència a la direcció està dirigit a totes aquelles persones que vulguin treballar organitzant, gestionant, elaborant i transmetent la informació procedent o amb destinació als òrgans executius, professionals i de gestió en llengua pròpia i/o estrangera i, també, representant a l’empresa i fomentant la cooperació i qualitat de les relacions internes i externes, segons els objectius marcats i les normes internes establertes.

Aquest tècnic pot realitzar i exercir la seva professió en qualsevol departament d’una empresa o organisme públic o privat. A l’àrea de serveis, especialment en oficines i despatxos professionals; en l’Administració pública, ja sigui central, autonòmica o local. És un tècnic qualificat que actua com un assistent dels òrgans de gestió i d’administració, i amb un cert poder de decisió.

Consulta a cada universitat i grau que vulguis cursar els reconeixements de crèdits entre el títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Pla d'Estudis (nou)

Primer Curs

ADG31A
 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial (3h)
 • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa (3h)
 • Ofimàtica i Procés de la Informació (5+2h)
 • Procés Integral de l’Activitat Comercial (4h)
 • Comunicació i Atenció al Client (5h)
 • Anglès professional (4h)
 • Digitalització aplicada als sectors productius (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat I (3h)
Mòduls a impartir en anglès.

Segon Curs

ADG31B
 • Segona llengua estrangera (Alemany) (4h)
 • Protocol Empresarial (6h)
 • Organització d’Esdeveniments Empresarials (7h)
 • Gestió Avançada de la Informació (6+1h)
 • Projecte d’Assistència a la Direcció (1h)
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat II (2h)
 • Mòdul optatiu (1h)

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Pla d'Estudis (antic)

Primer Curs

ADG31A
 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial (3h)
 • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa (3h)
 • Ofimàtica i Processos de la Informació (8h)
 • Procés Integral de l’Activitat Comercial (4h)
 • Comunicació i Atenció al Client (5h)
 • Anglès (4h)
 • Formació i Orientació Laboral (3h)
Part del currículum d’aquest mòdul s’impartirà en anglès.

Segon Curs

ADG31B
 • Segona llengua estrangera (Alemany) (7h)
 • Protocol Empresarial (7h)
 • Organització d’Esdeveniments Empresarials (8h)
 • Gestió Avançada de la Informació (8h)
 • Projecte d’Assistència a la Direcció (40h)
 • Formació en Centres de Treball

  (400h/Tercer Trimestre)

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt