Search
Close this search box.

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

2 Cursos

1600h

Lectives

400h

en Empreses

Tarda

Dilluns-Divendres

Objectius

El perfil idoni d’un alumne que pretengui exercir el seu treball en l’àmbit del tècnic d’aministració de sistemes informàtics en xarxa ha de ser el d’una persona amb gran capacitat de treball, una actitud disposada a l’adquisició de nous coneixements així com l’aprofundiment dels que ja posseeix. Ha de tenir capacitat per seguir els passos descrits en un manual per a la realització d’una tasca, comprenent els mateixos. Atenció concentrada en les tasques que exerceix i curiositat per l’aprenetatge de noves tecnologies. Personalitat tenaç en la obtenció d’objectius i interés per la feina ben feta.

Consulta a cada universitat i grau que vulguis cursar els reconeixements de crèdits entre el títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Pla d'Estudis (nou)

Primer Curs

IFC31A
 • Implantació de Sistemes Operatius (6h)
 • Planificació i Administració de Xarxes (5h)
 • Fonaments de Hardware (3h)
 • Gestió de Bases de Dades (5+2h)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació (5h)
 • Digitalització aplicada als sectors productius (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat I (3h)
Mòduls a impartir en anglès.

Segon Curs

IFC31B
 • Administració de Sistemes Operatius (5h)
 • Serveis de Xarxa i Internet (5h)
 • Implantació d’aplicacions web (4+1h)
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades (3h)
 • Seguretat i Alta Disponibilitat (3h)
 • Projecte intermodular (1h)
 • Anglès professional (3h)
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat II (2 h)
 • Mòdul optatiu (2h)

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Pla d'Estudis (antic)

Primer Curs

IFC31A
 • Implantació de Sistemes Operatius (7h)
 • Planificació i Administració de Xarxes (5h)
 • Fonaments de Hardware (3h)
 • Gestió de Bases de Dades (8h)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació (4h)
 • Formació i Orientació Laboral (3h)
Part del currículum d’aquest mòdul s’impartirà en anglès.

Segon Curs

IFC31B
 • Administració de Sistemes Operatius (6h)
 • Serveis de Xarxa i Internet (6h)
 • Implantació d’aplicacions web (7h)
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades (3h)
 • Seguretat i Alta Disponibilitat (5h)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (3h)
 • Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics (40h durant el període de FCT)
 • Formació en Centres de Treball

  (400h/Tercer Trimestre)

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt