Search
Close this search box.

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

2 Cursos

1600h

Lectives

400h

en Empreses

Matí

Dilluns-Divendres

Objectius

Els alumnes seran capaços de muntar, operar i mantenir: equips i instal·lacions de mitjana i baixa tensió, antenes de radio i TV, telefonia i megafonia, energia solar, seguretat en edificis, instal·lacions automàtiques màquines elèctriques. Consultar i elaborar documentació tècnica I administrativa en l’ambit de la seva competència.

Pla d'Estudis

Primer Curs

ELE21A
 • Automatismes industrials (9h)
 • Electrònica (3h)
 • Electrotècnia (6h)
 • Instal·lacions elèctriques d'interior (9h)
 • Formació i Orientació Laboral (3h)

Segon Curs

ELE21B
 • Instal·lacions de distribució (6h)
 • Manteniment de màquines elèctriques (6h)
 • Instal·lacions domòtiques (6h)
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques (3h)
 • Infraestructures comuns
  de telecomunicacions en habitatge (6h)
 • Empresa i Iniciativa Emprenadora (3h)
 • Formació en Centres de Treball

  (400h/Tercer Trimestre)

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt