Search
Close this search box.

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

2 Cursos

1600h

Lectives

400h

en Empreses

Matí

Dilluns-Divendres

Objectius

Els alumnes seran capaços de muntar, operar i mantenir: equips i instal·lacions de mitjana i baixa tensió, antenes de radio i TV, telefonia i megafonia, energia solar, seguretat en edificis, instal·lacions automàtiques màquines elèctriques. Consultar i elaborar documentació tècnica I administrativa en l’ambit de la seva competència.

Pla d'Estudis (nou)

Primer Curs

ELE21A
 • Automatismes industrials (7h)
 • Electrònica (3h)
 • Electrotècnia (6h)
 • Instal·lacions elèctriques d'interior (7h)
 • Anglès professional (3h)
 • Digitalització aplicada als sectors productius (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat I (3h)

Segon Curs

ELE21B
 • Instal·lacions de distribució (5h)
 • Infraestructures comuns
  de telecomunicacions en habitatge (6h)
 • Instal·lacions domòtiques (5h)
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques (4h)
 • Màquines elèctriques (4h)
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat II (2h)
 • Projecte intermodular (1h)
 • Mòdul optatiu (2h)

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Pla d'Estudis (antic)

Primer Curs

ELE21A
 • Automatismes industrials (9h)
 • Electrònica (3h)
 • Electrotècnia (6h)
 • Instal·lacions elèctriques d'interior (9h)
 • Formació i Orientació Laboral (3h)

Segon Curs

ELE21B
 • Instal·lacions de distribució (6h)
 • Manteniment de màquines elèctriques (6h)
 • Instal·lacions domòtiques (6h)
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques (3h)
 • Infraestructures comuns
  de telecomunicacions en habitatge (6h)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (3h)
 • Formació en Centres de Treball

  (400h/Tercer Trimestre)

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt