Search
Close this search box.

CFGM Electromecànica de Vehicles

2 Cursos

1600h

Lectives

400h

en Empreses

Matí-Tarda

Dilluns-Divendres

Objectius

Els alumnes de Grau Mitjà d’Electromecànica de Vehicles Automòbils seran capaços de seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica; de localitzar i reparar avaries en els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics, elèctrics i electrònics del vehicle; de reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars, suspensió, direcció, transmissió i frenat.

 

Pla d'Estudis (nou)

Primer Curs

TMV22A
 • Mecanització Bàsica (3h)
 • Motors (6h)
 • Circuits de Fluids, Suspensió i Direcció (8h)
 • Sistemes de Càrrega i Engegada (6h)
 • Sistemes de Seguretat i Confortabilitat (3h)
 • Digitalització aplicada als sectors productius (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat I (3h)

Segon Curs

TMV22B
 • Sistemes Auxiliars del Motor (8h)
 • Sistemes de Transmissió i Frenada (7h)
 • Circuits Elèctrics Auxiliars del Vehicle (6h)
 • Anglès professional (3h)
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (1h)
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat II (2h)
 • Projecte intermodular (1h)
 • Mòdul optatiu (3h)

Mòduls del Cicle Formatius

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Díptic en pdf

Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts...

Pla d'Estudis (antic)

Primer Curs

TMV22A
 • Motors (6h)
 • Circuits de Fluids. Suspensió i Direcció (8h)
 • Sistemes de Càrrega i Engegada (6h)
 • Mecanitzat Bàsic (3h)
 • Sistemes de Seguretat i Confortabilitat (4h)
 • Formació i Orientació Laboral (3h)

Segon Curs

TMV22B
 • Sistemes Auxiliars del Motor (10h)
 • Sistemes de Transmissió i Frenada (9h)
 • Circuits Elèctrics Auxiliars del Vehicle (8h)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (3h)
 • Formació en Centres de Treball

  (400h/Tercer Trimestre)

Entitats i Empreses Col·laboradores

Desplaça cap amunt